Ungdomsforskning

Når Generation Præstation kommer på arbejdsmarkedet 1:3 - Præstationskultur og midlertidighed – en uheldig cocktail?

August 25, 2022 Center for Ungdomsforskning Season 3 Episode 1
Ungdomsforskning
Når Generation Præstation kommer på arbejdsmarkedet 1:3 - Præstationskultur og midlertidighed – en uheldig cocktail?
Show Notes

Hvad er det er i unges overgang fra uddannelse til arbejdsliv, som kan være udfordrende og bidrage til mistrivsel? Hvad tager unge med sig fra ungdomskulturen og ind på arbejdspladserne, og hvilke betingelser skaber det for unges trivsel i arbejdslivet?   Programmet handler om at være ny i job, og om hvordan den arbejdskultur og det arbejdsmiljø, som unge møder på arbejdspladsen, virker ind på deres trivsel.

Vært: Professor Niels Ulrik Sørensen, Aalborg Universitet, Center for Ungdomsforskning.

Fast deltager: Lektor Mette Lykke Nielsen, Aalborg Universitet, Center for Ungdomsforskning.
Gæst: Stressforsker og psykolog, Ph.d. Malene Friis Andersen